Trenger Kypros en sannhetskommisjon?

Dette var ett av spørsmålene som ble reist da Utenriksdepartementet inviterte til filmseminar om Kypros-konflikten.

Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD
F.v.: Stefanos Evripidou, Greg Reichberg og Rebecca Bryant under paneldiskusjonen på Parkteatret i Oslo.

Dette var ett av spørsmålene som ble reist da Utenriksdepartementet inviterte til filmseminar om Kypros-konflikten.

Det er gått snart 40 år siden delingen av øya innerst i Middelhavet. FN overvåker fortsatt den demilitariserte buffersonen. Faktisk er nærværet på Kypros nå FNs tredje lengste fredsbevarende operasjon.

Utgangspunktet for seminaret onsdag denne uken er filmen «Birds of a Feather: Stories from a conflict zone».

Filmen reiser en rekke spørsmål som finner gjenklang også i andre konfliktområder: Hvordan kan man finne fredsløsninger når virkelighetsforståelsen på begge sider virker fullstendig forskjellige?

Filmen er laget av Stefanos Evripidou og Stephen Nugent. Evripidou deltok sammen med Rebecca Bryant i paneldiskusjonen som fulgte etter visningen i Oslo onsdag kveld.

Finansiert av EØS-midlene
Filmen er finansiert gjennom EØS-midlene. Den springer ut av Norges engasjement for å oppmuntre til dialog og forsoning mellom de to befolkningsgruppene på Kypros. Det er et mål at EØS-midlene som Kypros mottar, skal stimulere til økt kontakt mellom nord og sør. En del av støtten er også øremerket slike prosjekter.

Ideen til filmen oppstod under etableringen av senteret «Home for Cooperation». Senteret ligger i den FN-kontrollerte buffersonen i hovedstaden Nikosia og er en unik møteplass for gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter.

Du kan lese mer om støtten til Kypros gjennom EØS-midlenes sider her på Europaportalen og på de engelske nettsidene.

Filmseminaret ble arrangert i samarbeid med PRIO og Oslo dokumentarkino.

Til toppen