Trygt og fleksibelt arbeidsliv

Innlegg i LO-Aktuelt 25. oktober 2013

Det er ingen hemmelighet at enkelte i toppsjiktet innen fagbevegelsen har vært skeptiske til at en FrP-statsråd skulle ta over arbeidslivsfeltet. I rettferdighetens navn skal det også innrømmes at jeg ved noen anledninger i opposisjon har rettet kraftig verbalt skyts i motsatt retning, skriver arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i

Det er ingen hemmelighet at enkelte i toppsjiktet innen fagbevegelsen har vært skeptiske til at en FrP-statsråd skulle ta over arbeidslivsfeltet. I rettferdighetens navn skal det også innrømmes at jeg ved noen anledninger i opposisjon har rettet kraftig verbalt skyts i motsatt retning, skriver arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Når det er sagt: La oss starte med litt blanke ark. For meg er det viktig å ha et best mulig forhold til alle partene i arbeidslivet, selvsagt også arbeidstakerorganisasjonene. Som ny arbeids- og sosialminister inviterer jeg til et konstruktivt samarbeid, og håper at vi kan ha respekt for hverandres ståsted. Da blir det enklere å håndtere vanskelige spørsmål og krevende utfordringer som garantert kommer. For vi vil være rykende uenige i enkelte spørsmål.

Jeg er minister for alle arbeidere i Norge. Enten du er fagorganisert eller ikke. Det er først og fremst den vanlige arbeider - kvinner som menn – jeg henvender meg til. Gjennom mine åtte år i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har jeg reist land og strand rundt og besøkt arbeidere som hver dag gjør en kjempejobb for seg og sine og for det norske samfunnet. I bedriftene og industrien, på byggeplassene, i helse- og omsorgssektoren. Mine egne erfaringer fra alle disse møtene har overbevist meg om at det norske arbeidslivet anno 2013 må bygges rundt to kjerneverdier: Trygghet og frihet. Et av mine fremste mål er derfor å bidra til et arbeidsliv med trygge og forutsigbare rammer, samtidig som vi sikrer arbeiderne tilstrekkelig fleksibilitet og handlingsrom tilpasset moderne familiestrukturer.

Arbeidshverdagen til en kommunalt ansatt kontormedarbeider er vidt forskjellig fra en turnusarbeidende hjelpepleier, som igjen skiller seg fra sesongarbeideren på det lokale fiskemottaket som jobber mye i enkelte perioder og mindre i andre. Det blir ingen revolusjon når FrP nå har fått hendene på rattet i arbeidslivspolitikken. Vi skal styre på grunnlag av regjeringserklæringen. Det betyr at det blir endringer og oppmykninger på enkelte områder, forandringer som vil bli gjort i dialog og samspill med partene i arbeidslivet.

Skal vi lykkes med å få flere i arbeid er et velfungerende trepartssamarbeid helt avgjørende. Jeg er opptatt av at partene skal likebehandles. Viktige saker kommer i tur og orden. Vi skal blant annet fremforhandle en ny IA-avtale for å få flere inn i arbeidslivet – ikke minst funksjonshemmede. Sammen håper jeg vi kan enes om fremtidsrettede og helhetlige løsninger til beste for arbeiderne og det norske arbeidsmarkedet.