Tysk museum tilbakeleverer samisk tromme

Styret for Meininger-museet i Thüringen vedtok 21. juni 2023 at den unike Frøyningsfjell-tromma (også kalt Folldalstromma) skal tilbakeleveres til det nye Saemien Sijte-museet på Snåsa, til området der tromma ble tilvirket for over 400 år siden.

Til stor glede for det samiske folk kommer den spesielle trommen nå snart hjem – nøyaktig 300 år etter at den ble tatt fra Saepmie og sendt ut av landet. I den forutgående prosessen har det vært tett dialog mellom Meininger-museet, Saemien Sijte, Sametinget, Kultur- og likestillingsdepartementet og den norske ambassaden i Berlin.

Trommen står på høykant med en bok med tegning ved siden av.
Freavnantjahke gievrie - Folldalstromma utstilt under Tråante 2017. Foto: Saemien Sijte