Undersøkelse om befolkningens uro og utsatthet for lovbrudd

Et stort utvalg av den norske befolkningen blir nå bedt om å svare på en undersøkelse om uro og utsatthet for lovbrudd. – Dette gir svært viktig kunnskap så jeg håper mange svarer på undersøkelsen.

Det sier statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp).

Rundt 70.000 personer mellom 16 og 84 år vil i disse dager bli invitert til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse. Denne undersøkelsen gir oppdatert informasjon om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Undersøkelsen gir et bilde av hvor mye kriminalitet befolkningen faktisk blir utsatt for, eller som de er bekymret for.

Årets undersøkelse er den tredje i rekken. Det gjør det mulig å se på utvikling over tid. Er folk mer eller mindre utsatt ulike typer av lovbrudd nå?

De tidligere undersøkelsene viste at flere enn én av tre har blitt utsatt for lovbrudd foregående år, noe som er betydelig høyere enn de tallene som fremkommer i politistatistikken. Det er også store forskjeller i hvem som blir utsatt og hva man har blitt utsatt for.

– Vi trenger kunnskap om hva slags kriminalitet befolkningen er utsatt for og hva de er bekymret for, på den måten kan vi komme med gode og treffende politiske tiltak, sier statssekretær Vika.

Denne kunnskapen er en viktig kunnskapskilde til regjeringens arbeid på justisfeltet, men det er også en sentral kilde til forskning på en rekke viktige samfunnsområder. Derfor er det spesielt viktig at så mange som mulig av de som får tilsendt undersøkelsen svarer på den.      

Nasjonal trygghetsundersøkelse er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.