USA og Norge bygger satellittstasjon på Andøya

USA og Norge skal samarbeide om en midlertidig satellittstasjon på Andøya flystasjon. Satellittstasjonen skal understøtte rominfrastruktur for situasjonsforståelse, kommunikasjon for kommando og kontroll og varsling til Norge og NATO.

Avdelingsdirektør Ole Felix Dahl i FD, Space Commander og Sjef E-tjenesten Nils Andreas Stensønes, Director Space Development Agency Dr. Tournear og Colonel Kalliroy Landry Space Developmemt Agency.
Avdelingsdirektør Ole Felix Dahl i FD, Space Commander og Sjef E-tjenesten Nils Andreas Stensønes, Director Space Development Agency Dr. Tournear og Colonel Kalliroy Landry Space Developmemt Agency. Foto: Cato Nordlien, Forsvaret

Regjeringen har allerede foreslått å utvikle Andøya flystasjon til en base for langtrekkende droner. Andøya er en viktig base for alliert mottak og blir også sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet.

Norges geografiske beliggenhet er spesielt egnet for kommunikasjon med satellitter i polare baner, og samarbeidet er en ytterligere videreutvikling i det bilaterale romsamarbeid med USA. Dette er den første satellittstasjon av sitt slag utenfor USA.

– Jeg er svært tilfreds med at USA velger Norge som sin samarbeidspartner i dette spennende prosjektet. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi stå sammen for å kunne forsvare hele NATOs territorium. Etableringen av satellittstasjonen på Andøya flystasjon bidrar vesentlig til å styrke Norges og NATOs forsvarsevne. Samarbeidet er dessuten et meget godt eksempel på hvordan bilateralt samarbeid mellom to NATO-land kommer hele alliansen til gode, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Satellittstasjonen på Andøya flystasjon vil gi Norge og NATO tidlig varsling om det oppdages kryssermissiler i nordområdene.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra et besøk tidligere denne måneden til Andøya.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra et besøk tidligere denne måneden til Andøya. Foto: Lars Gjemble, FD

Rombaserte tjenester står sentralt i militære operasjoner og blir stadig viktigere i samarbeid med allierte, partnere, og i NATO-fellesskapet. Sikker tilgang til verdensrommet blir sentralt i takt med utviklingen av satellittbaserte tjenester.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Fakta

Rominfrastrukturen, som kalles Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), skal bestå av flere hundre satellitter. De er delt i ett transportlag og ett lag med satellitter med ulike sensorer. Transportlaget skal etablere et nettverk i rommet med linker mellom satellitter og med linker til ledelseselementer, våpensystemer og andre sensorsystemer i alle militære domener.

Hensikten med PWSA er å utvikle en rombasert infrastruktur for å støtte situasjonsforståelse, kommando og kontroll og målfølging og opprette et nettverk mellom sensorer og effektorer, ikke minst for bruk av langtrekkende presisjonsvåpen og luftvern spesielt innrettet for forsvar mot kryssermissiler. Første pulje med satellitter skal skytes opp i 2024 og vil være operativt i 2025. Full operasjonell status for PWSA er forventet i 2029. Det er United States Space Development Agency som utvikler denne rominfrastrukturen.