Historisk arkiv

Ja til utbygging i de gamle steinbruddene på Spro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell ja til utbygging av boliger, småbåthavn og ulike næringsbygg på Spro på Nesoddens vestside.

-Dette er et stort og viktig prosjekt for Nesodden, sier miljøvernministeren.

Både kommuneplan for Nesodden og reguleringsplan for Spro Havn havnet på miljøvernministeren bord ettersom det forelå innsigelser til planene fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Innsigelsene knyttet seg til områder som var planlagt i 30-metersbeltet langs sjøen, deler av småbåthavnen og bebyggelse som ville virke privatiserende. De to tidligere områdene for steinbrudd var avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, og det var ikke innsigelse til disse. Miljøverndepartementet har til tross for innsigelsene valgt å vedta planene, ettersom planene vil gi allmennheten tilgang til et område som i dag er lite tilgjengelig, og at det er viktig å se hele utbyggingen som en helhet. 

– Et område med så mange nye boliger trenger gode fellesfunksjoner for å bli attraktivt og levende, sier Bård Vegar Solhjell.

Området får blant annet en stor ny småbåthavn med mulighet for kaiplass til eventuell fremtidig fergeforbindelse mot Oslo. Allmennhetens tilgang til sjøen er sikret ved at det skal legges en kyststi gjennom området, og at området har offentlige plasser og områder for aktivitet. 

Til toppen