Utdeling av prisen «Årets kraftkvinne»

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget da hun delte ut prisen "Årets kraftkvinne" på Klimahuset i Botanisk hage, Oslo, 16. februar 2022.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen delte ut prisen "Årets Kraftkvinne" til Camilla Thorrud Larsen i Volue på Klimahuset i Botanisk hage i Oslo 16. februar 2022.

Kjære alle sammen, kjære søstre – kjære brødre. 

Det er mange grunner til at det er hyggelig å være her på Klimahuset i ettermiddag.

Det ene er at vi kan komme sammen igjen.

Og ikke minst, at vi i dag skal hedre «Årets kraftkvinne 2021».

Vi jobber i og med en bransje som, mildt sagt, er i fokus for tiden, med de rekordhøye strømprisene vi opplever.

Betydningen kraften har for samfunnet har vel aldri vært tydeligere, enn det det er nå.

Vi tar situasjonen på alvor, og det er derfor vi på kort tid fikk på plass en målrettet tiltakspakke, særlig rettet mot husholdningene. En pakke vi justerte underveis, da vi så behovet for det.

Det er bra med engasjement - for det er et engasjement vi trenger når skal videreutvikle energinasjonen vår.

For å unngå at vi havner i samme situasjon igjen, men også for at vi skal være rustet for elektrifiseringen vi har foran oss.

Da må vi ta i bruk alle ressurser og alle perspektiver – vi må ha mer mangfold i kraftbransjen.

Den siste målingen som ble gjort i fjor viste at andelen kvinner hadde økt med én prosent siden forrige måling for 14 år siden.

Utviklingen må gå raskere.

Heldigvis er det også lyspunkt. Det lyspunktet, det er dere!

Kraftkvinnene vokser stadig. Fra oppstarten i 2019 har dere nå blitt 750 medlemmer fra rundt 220 ulike firma i Norge.

Dette er et nettverk som trengs.

Som er etterspurt i bransjen.

Som synliggjør den viktige jobben dere gjør.

Og som kan øke rekrutteringen av kvinner til fornybarnæringen.

Derfor er dere alle, i mine øyne: Årets kraftkvinne 2021.

Men, vi skal i dag trekke frem én av dere. 

La meg lese et utdrag fra juryens begrunnelse:

Hun har mastergrad i matematikk og elektrisk kraft og har publisert en rekke forskningsartikler om fornybar energi.

Forskningen handler om å utvikle metoder for å kombinere produksjon av vannkraft og vindkraft i langsiktige modeller med høy grad av digitalisering.

Med sin grundige forståelse evner hun å forklare en kompleks virkelighet slik at produsentene får nødvendig informasjon og kan samhandle på best mulig måte. Hun kombinerer med andre ord dyp teknisk innsikt med kommersielle prosesser og sikrer dermed en effektiv, trygg og lønnsom kraftproduksjon.

Hennes kunnskap gir politiske myndigheter innsikt i hvordan bygge ut fornybar energi og sikre forsyningssikkerheten.

Modelleringsverktøyene bedrer forståelsen av volatiliteten i fremtidens kraftmarked. Hvilke konsekvenser dette får for

regulering av sluttbrukermarkedet og hva som må gjøres for å bedre forutsigbarheten for norske strømabonnenters utgifter.

Ikke minst, årets kraftkvinne går foran, tar ansvar og er tydelig. Samtidig løfter hun andre rundt seg og deler villig sin kunnskap med studenter og kolleger. Hun beskrives som analytisk bred, en dyktig organisator og et forbilde i sterkt mannsdominerte miljøer både i og utenfor virksomheten sin.

Og viktigst av alt, hun inspirerer kvinner til å se at det er mulig å gjøre karriere innen kraft og viser fremtidens spennvidde av fagdisipliner og behov i kraftnæringen.

Årets Kraftkvinne er Camilla Thorrud Larsen i Volue!

Gratulerer Camilla!