Presseinformasjon:

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 38

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 38, 2023.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt 

Måndag 18. september – 21. september

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på den 78. generalforsamlinga i FN (UNGA). Stad: New York, USA.

Pressekontakt: Mariken Bruusgaard Harbitz, Mariken.Bruusgaard.Harbitz@mfa.no, mobil 99 09 35 38.

Fredag 22. september – 24. september

Utanriksminister Anniken Huitfeldt reiser til Minnesota og Iowa. Stad: USA.

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, mobil 91 71 74 59.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 18. september – 24. september

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på den 78. generalforsamlinga i FN (UNGA). Stad: New York, USA.

Pressekontakt: Ane Elise Jørem, ane.elise.jorem@mfa.no, mobil 97 79 62 46.

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Torsdag 21. september

Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson møter representantar frå Tromsø kommune, ProTromsø AS, KSAT og UiT Noregs arktiske universitet om nordområdesatsingar. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik

Måndag 18. september

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik deltek i ei høyring i Det internasjonale havrettstribunalet ITLOS). Stad: Hamburg, Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 20. september

Kl. 13.00: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter leiaren for Noregs Kontaktpunkt for ansvarleg næringsliv, Frode Elgesem. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 21. september

Kl. 14.00: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter styret i Care Norge. Stad: Care Norge sine lokalar, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 22. september

Kl. 11.30: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter Noref, Senter for internasjonal konfliktløysing. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 18. september

Kl.14.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter den indiske miljøaktivisten Afroz Shah. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 21. september

Kl.10.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær held opningsinnlegget ved Norads seminar om familieplanleggingsinnsatsen i Den demokratiske republikken Kongo. Stad: Infosenteret hos Norad, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 22. september

Kl.13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter Manal Corwin, direktør for «Centre for Tax Policy and Administration» (CTPA), som er ein del av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.