Utenriksministeren i EØS-rådet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre deltok på det halvårlige møtet i EØS-rådet i Brussel mandag 14. mai. Hovedtema var status for EØS-samarbeidet og strategier for vekst i Europa.

I sitt innlegg viste utenriksministeren til at EØS-samarbeidet fungerer godt og at EØS-avtalen gir et forutsigbart rammeverk og like konkurransevilkår for alle parter. Støre viste også til utredningen av Norges avtaler med EU som i januar konkluderte med at Norge er tett integrert med EU og at EØS-avtalen har vært til gjensidig økonomisk nytte for både EØS/EFTA- og EU-landene. Regjeringen vil over sommeren fremlegge sin Stortingsmelding om Norges forhold til EU.

Utenriksministeren tok videre blant annet opp spørsmål knyttet til handel med landbruksprodukter. Han tok også opp utfordringer forbundet med Norges deltakelse i Det europeiske forskningsområdet og understreket at det er svært viktig at alle parter tar et ansvar for å sørge for at likebehandlingsprinsippet etterleves i EØS-avtalen. Det er derfor av stor betydning at alle parter har god kunnskap om avtalen slik at forvaltningen av denne er mest mulig effektiv og korrekt, sa Støre i sitt innlegg.

Møtet i EØS-rådet ble avsluttet med en politisk dialog der aktuelle utenrikspolitiske spørsmål ble diskutert. Blant temaene som ble berørt var Nord-Afrika, den arabiske våren og utviklingen i Syria. I tillegg diskuterte ministrene situasjonen i Iran og forholdene i Afghanistan og Pakistan.


Se også:
Konklusjoner fra EØS-rådet 14. mai 2012 på EFTA-sekretariatets hjemmeside

Til toppen