Utgreiing om lovregulering av erstatning for menneskerettskrenkingar på høyring

I ei utgreiing Justis- og beredskapsdepartementet har fått, gjennomført av professor Kjetil M. Larsen, blir det foreslått å lovregulera tilgangen til å krevje erstatning for menneskerettskrenkingar.

Utgreiinga blir no send på høyring. Når høyringa er gjennomført, vil regjeringa ta stilling til om det er behov for lovendringar.

 Høyringsfristen er 24. juni 2024.