Oliver Berdal blir ny sjef for Sjøforsvaret

Flaggkommandør Oliver Berdal ble i dag utnevnt i statsråd til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og blir beordret i stillingen som sjef for Sjøforsvaret.

Oliver Berdal blir sjef for Sjøforsvaret.
Oliver Berdal blir sjef for Sjøforsvaret. Foto: Kystvakten/ Forsvaret

Berdal har lang operativ tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret, blant annet som skipssjef på undervannsbåt og som sjef for ubåtvåpenet i Marinen. Han har også erfaring fra Forsvarsdepartementet der han blant annet har hatt ansvar for arbeidet med nye ubåter. Siden 2020 har flaggkommandør Berdal vært sjef for Kystvakten.

Oliver Berdal har internasjonal erfaring som skipssjef på ubåt under operasjon Active Endeavour i Middelhavet i 2006.

Berdal har høyere utdanning fra United States Naval Command and Staff College i 2011 og Sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2016. I tillegg har han en sivil mastergrad i prosjektledelse.

Berdal overtar jobben som sjef for Sjøforsvaret etter Rune Andersen. Han har blitt utnevnt til viseadmiral og skal bli ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.