Utredning om verdikjeder for hydrogen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen ønsker å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp. En ny utredning viser hvilke avveininger vi står overfor dersom Norge skal ta en posisjon i et fremtidig hydrogenmarked.

– Hydrogen har potensial til å kunne bli en viktig byggestein i fremtidens lavutslippssamfunn. I Norge har vi konkurransedyktige og kompetente miljøer som kan bidra i utviklingen av et framtidig hydrogenmarked. Vi har også et godt ressursgrunnlag som kan utvikles i et framtidig hydrogenmarked . Denne utredningen er et viktig kunnskapsgrunnlag for vårt videre arbeid med å bygge en helhetlig og lønnsom verdikjede for hydrogen med lave eller ingen utslipp, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Utredningen gjør en helhetlig vurdering av teknologi- og markedsstatus for produksjon og bruk av hydrogen i Norge. I utredningen er det også skissert tre scenarioer for lav, middels og høy fremtidig produksjon og bruk, og det blir vurdert hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for kraftsystemet og kraftpriser.

Det er også identifisert hvordan det kan oppstå svikt i markedet, og hvilke statlige virkemidler som vil gi størst verdi i oppbyggingen av en økonomisk bærekraftig verdikjede for hydrogen. Som et ledd i dette er det sett på behovet for forsterkede eller nye virkemidler. 

Utredningen er gjennomført av Oslo Economics, i samarbeid med Sintef og Greensight og professorer ved NTNU, på oppdrag for Olje- og energidepartementet.

Les hele rapporten: Sammenhengende verdikjeder for hydrogen (pdf)