Utsetter gjennomføring av åpne data-direktiv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nasjonal gjennomføring av åpne data-direktivet (ODD) utsettes til utvalget for en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data) har levert sin utredning.

20. juni 2019 vedtok EU direktiv om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (åpne data-direktivet - ODD). Åpne data-direktivet erstatter det tidligere viderebruksdirektivet, som er gjennomført i offentleglova og -forskrifta.

I april 2022 sendte Kommunal- og distriktsdepartementet forslag til gjennomføring av ODD i offentleglova og -forskrifta på høring. Det kom inn 56 høringssvar. I utgangspunktet skulle ODD gjennomføres nasjonalt i løpet av høsten 2023.

Nasjonal gjennomføring av direktivet er utsatt til etter at utvalget for en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data) har levert sin lovutredning. Utvalget skal foreslå en helhetlig nasjonal lovgivning for deling av offentlig sektors data for viderebruksformål. Utredningen skal ta utgangspunkt i ODD og gjennomføringsforordningen om datasett med høy verdi, men også vurdere Data Governance Act (dataforvaltningsforordningen – DGA). Utredningen skal leveres den 1. juli 2024.

Departementet vil gjennomføre ODD nasjonalt som ledd i oppfølgningen av utvalgets lovutredning. Utvalget vil vurdere de innsendte høringssvarene som del av sitt arbeid. Nasjonal gjennomføring av ODD vil tidligst igangsettes innen utgangen av 2024.