Uttalelse om rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Uttalelse fra utenriksminister Anniken Huitfeldt om rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) om menneskerettighetsbrudd i Xinjiang.

– Vi har etterlyst rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter i lang tid og ønsker den velkommen. Rapporten er grundig, og presenterer funn som er svært bekymringsfulle. Konklusjonen i rapporten er at det er begått alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang mot uigurer og andre muslimske minoriteter, og at handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Norge har jevnlig uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere alle sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og til å samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse av bindende, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, sier utenriksministeren.