Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Kina og rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (Venstre) om hva som er reaksjonen på rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter om menneskerettighetsbrudd i Kina, og hvordan dette vil påvirke relasjonene mellom Norge og Kina.

Skriftlig spørsmål nr. 2798 (2021-2022). 
Datert 02.09.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren: 
Hva er utenriksministerens reaksjon på rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter om menneskerettighetsbrudd i Kina som ble publisert onsdag 31. august, og hvordan vil dette påvirke relasjonene mellom Norge og Kina?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettigheter er et  tverrgående hensyn i norsk utenrikspolitikk. Det er også et viktig element i norsk bilateral dialog med Kina. Både jeg og andre regjeringsmedlemmer har tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Kina, med særlig vekt på den bekymringsfulle situasjonen i Xinjiang, med motparter på kinesisk side. Ulike syn må ikke stå i veien for utveksling av synspunkter og erfaringer. Bilateral dialog og multilateralt samarbeid er våre viktigste virkemidler i arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter.

Rapporten fra kontoret for høykommissæren for menneskerettigheter om menneskerettighetsbrudd i Xinjiang er omfattende og sterkt urovekkende. Rapporten omtaler i sine funn mange av de mest alvorlige historiene som har fremkommet tidligere. Representanten påpeker korrekt at rapporten konkluderer med at dette kan regnes som internasjonale forbrytelser, og trolig også forbrytelser mot menneskeheten. Dette tar vi svært alvorlig. Derfor uttalte jeg meg offentlig på vegne av regjeringen om rapporten. Uttalelsen ligger ute på regjeringens nettsider.

Vi vil fortsette å ta opp menneskerettighetssituasjonen i Kina både direkte med kinesiske myndigheter, og internasjonalt gjennom FN. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere alle sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og til å samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse av bindende, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.