Utvalg skal vurdere identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ansatte i politiet har over tid påpekt at de og deres familier altfor ofte utsettes for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet. Regjeringen setter nå ned et utvalg som skal se på om identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen i større grad skal kunne skjermes.

– Ansatte i politiet og kriminalomsorgen går hver dag på jobb for å gjøre samfunnet vårt tryggere. At det rapporteres om trusler mot enkeltpersoner og familiene deres tar jeg på største alvor. Slike hendelser er alvorlig for den som utsettes for dem, og kan på sikt også gjøre det vanskelig for etatene å ivareta samfunnsoppdraget. Regjeringen setter derfor ned et utvalg som skal se nærmere på behovet og mulighetene for å skjerme identiteten til de ansatte.  For meg som justisminister er det viktig å vurdere behovet både for politiansatte og ansatte i kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp). 

Utvalget skal vurdere behovet for lovendringer og andre tiltak for nødvendig identitetsskjerming i de to etatene. Det skal ha minst to innspills møter med de største fagforeningene i Kriminalomsorgen, politiet og påtalemyndigheten. Utredningen skal leveres innen utløpet av januar 2024.

– Det er viktig for meg at dette utvalget skal samarbeide og lytte til fagforeningene. Vi har behov for en grundig vurdering av om samfunns- og trusselutviklingen tilsier bedre muligheter for skjerming av identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen, sier Mehl.

Hun understreker samtidig at det bør være størst mulig grad av åpenhet omkring offentlig myndighetsutøvelse. Dette er viktig for å opprettholde tillit og kontrollen fra allmenheten. 

Utvalget består av følgende personer:

  • Professor Asbjørn Strandbakken, Universitetet i Bergen, juridisk fakultet, utvalgsleder
  • Førsteamanuensis Ingvild Bruce, Politihøgskolen.
  • Tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus, Salten og Lofoten tingrett