Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2020:

Utvider forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten

Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Seks nye kommuner vil bli invitert til å delta i forsøket med oppstart i 2020.

– Alle skal kunne motta gode og trygge helse- og omsorgstjenester, uansett hvor i landet de bor. Derfor gjennomfører regjeringen et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Målet med ordningen er å teste ut om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en riktigere måte enn i dag. Midlene kommunene får er øremerket til omsorgstjenester. Kommunene må følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester.  

Forsøksordningen, som startet i mai 2016, har gitt gode resultater i kommunene. Ansatte opplever at de får bedre kompetanse, at de forstår brukernes situasjon og behov bedre og at de samarbeider bedre innad i kommunen. Kommunene melder om økt brukermedvirkning og hyppigere og bedre vedtak om tjenester.

– Jeg er glad for at kommunene som deltar er fornøyde og at ansatte melder om bedre samarbeid, økt kompetanse og at brukerne involveres mer. Det er viktig for å styrke kvaliteten på tilbudet. Derfor vil vi invitere seks nye kommuner til å delta i forsøket med sikte på oppstart senest andre halvår i 2020. Jeg håper mange kommuner søker om å delta, sier Listhaug.

Kommunene Stjørdal, Selbu, Bjørnafjorden og Lillesand deltar i forsøket ut 2022. De nye seks kommunene må søke om deltakelse innen 1. februar 2020.

Til toppen