Varierende utvikling innenfor produksjonen av økologiske landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruksdirektoratet la i dag frem rapporten Produksjon av økologiske landbruksvarer. Rapport for 2021. Rapporten viser en varierende utvikling innen produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer.

Produksjonen av økologisk korn i 2021-2022-sesongen anslås til å bli betydelig mindre enn de siste årene. Fordelingen mellom produksjonen av fôrkorn og matkorn er at nedgangen først og fremst gjelder fôrkorn, mens matkornproduksjonen er den nest største noensinne. Produksjonen av økologisk melk gikk ned 3,1 prosent med 1,5 millioner liter i 2021. Det ble produsert til sammen 2 530 tonn økologisk kjøtt av storfe, gris, sau og lam, noe som er en økning på 2 prosent fra året før. Produksjonen av økologiske egg gikk noe ned i 2021, og økologiske egg utgjorde 7,8 prosent av den totale produksjonen av egg.

Anvendelsesgraden for økologisk melk, det vil si hvor mye av det som er produsert som økologisk som blir videresolgt som økologisk vare, gikk ned i 2021 til 54,4 prosent, noe som er en nedgang på 2,9 prosentpoeng fra året før. For økologisk kjøtt var 55 prosent i 2021, noe som var uendret fra året før. Det var variasjon mellom de ulike dyreslagene. For egg var anvendelsesgraden 85 prosent.

Statsråden var til stede da Landbruksdirektoratet la frem rapporten.
Statsråden var til stede da Landbruksdirektoratet la frem rapporten. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Omsetningen av norske økologiske poteter, frukt og grønnsaker økte med 1 prosent fra 2020 til 2021, men det var store forskjeller mellom kategoriene. Omsetningen av poteter ble redusert med 26 prosent fra året før. Gulrot er størst blant rotvekstene, men der har omsetningen stagnert, mens den har økt for andre rotvekster. Prisene til produsenter ser ut til å stagnere for en del frukt og grønnsaker.  

Gris.
Produksjon av økologisk kjøtt var 55 prosent i 2021 , noe som var uendret fra året før. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Omsetningen av økologiske varer gjennom dagligvare gikk opp i 2020 og ned i 2021. Omsetningen i 2021 er likevel høyere enn omsetningen i 2019, noe som delvis kan skyldes prisøkning. Alternative salgskanaler, som Bondens marked, har kompensert for salgssvikt i andre markeder i 2021, og markedshager har hatt en stor vekst de siste årene.