Vedrørende forskrifter fastsatt 22. juni 2023 om andre aksjonærrettighetsdirektiv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Departementet viser til nyhetssak 22. juni 2023 om fastsettelsen av forskrift om endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.)

De delene av lov 6. desember 2019 nr. 77 som gir hjemmel til forskriften fastsatt 22. juni 2023 (forskrift 22. juni 2023 nr. 1074 om endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.), er imidlertid ikke satt i kraft fra 1. juli.

Det arbeides med å sette i kraft de aktuelle delene av endringsloven så raskt som mulig.

Vennligst send e-post til postmottak@fin.dep.no for eventuelle spørsmål knyttet til ovennevnte.