Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdipapirforetak skal lenke til Finansportalen

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsbestemmelser om plikt for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond om å lenke til Finansportalen på sine nettsider.

Finansportalen kan forbrukere sammenligne pris og vilkår på bank-, forsikrings- og investeringsprodukter. Formålet er å gjøre det lettere for forbrukere å orientere seg i markedet, og legge til rette for økt konkurranse mellom tilbydere av finansielle produkter.

Verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som tilbyr produkter som det informeres om på Finansportalen, skal etter forskriftsbestemmelsene ha godt synlige lenker til Finansportalen på alle digitale plattformer. Lenkene skal plasseres på forsiden av selskapets hjemmesider og der hvor priser presenteres. Finansforetak har hatt plikt om å lenke til Finansportalen siden 1. juli 2016.

Forskriftsbestemmelsene stiller krav til hvordan lenken skal utformes. På bakgrunn av innspill i høringsrunden er ordlyden i forskrifts­bestemmelsene om hvordan lenken skal utformes forenklet sammenlignet med tilsvarende bestemmelse i finansforetaksforskriften. For å sikre at alle typer foretak stilles ovenfor likelydende krav, har Finansdepartementet derfor også fastsatt forskrift om endring i finansforetaksforskriften.

Forskriftsendringene trer i kraft 31. mars 2018.

Les mer på https://www.finansportalen.no/

Til toppen