Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veteranene får eget hus i Oslo

På Østlandet er det over 20 000 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Fram til nå har ikke veteranene hatt noen felles møteplass i Oslo. Nå stiller Oslo kommune et hus til disposisjon, og sørger for drift i et spleiselag med Forsvaret. Alle veteranorganisasjonene stiller seg bak og Telemark bataljon skal koordinere driften.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Oslos byrådsleder Raymond Johansen har kommet frem til en løsning for et nytt samlingssted for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

- Dette vil være et hus som alle veteranforeningene kan bruke, og vil være et viktig bidrag til alle de som har tjenestegjort. I Norge er det 100 000 kvinner og menn som er veteraner. De har deltatt i konflikter som Korea, Libanon, Balkan og Afghanistan. Selv om de har forskjellige erfaringer er det fellesnevnere som gjør at det er viktig å møtes, dele erfaringene og lære hvordan andre har håndtert det de har opplevd, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det nye Veteranhuset i Oslo
Foto: Oslo kommune

- Vi har mange veteraner bosatt i byen vår og et veteranhus har vært etterspurt i lang tid. Jeg er glad Telemark bataljon har påtatt seg en koordineringsrolle og at alle veteranorganisasjonene stiller seg bak. Kommunen stiller hus til rådighet og i et spleiselag med Forsvaret skal vi sikre driften. Dette blir et viktig samlingssted for veteraner og deres familier fra Oslo og hele Østlandet. Jeg er veldig glad vi har funnet et så fint sted og fått på plass den avtalen i dag, sier Raymond Johansen.

Veteranhuset blir liggende i en gammel sveitservilla i vannkanten på Mosseveien. Det er romslige lokaler, store uteområder og tilgang til fjorden. Lokalene skal finansieres i fellesskap mellom kommunen og Forsvaret.

- Dette vil være et verdifullt tilbud til veteranene og deres familier. For Oslo kommune er det verdifullt å kunne bidra til en løsning på noe, som over lang tid, har vært ønsket fra veteranene, sier Johansen.

Et veteranhus er ikke bare viktig for de som har vært ute i internasjonale operasjoner, men også for deres familier. Her kan man treffes i en uformell ramme, hygge seg og dele erfaringer. Opptil 6 prosent av personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner kan utvikle stressrelaterte lidelser i ganske lang tid etter. Et sted der veteraner kan møtes og tilby kameratstøtte vil kunne ha en forebyggende effekt.

- Våre veteraner har unik kompetanse og erfaring, noe som er verdt å ta vare på og som kan videreformidles til de som nå kommer hjem fra internasjonale operasjoner. Det har vært en lang prosess for å få på plass veteranhuset, men godt samarbeid mellom veteranenes organisasjoner, kommunen og Forsvaret som gjør at dette nå kommer på plass, sier Bakke-Jensen.

Veteranhuset i Oslo
Foto: Oslo kommune
Til toppen