Vi må knytte oss tettere til våre nærmeste handelspartnere

Kronikk av næringsminister Jan Christian Vestre, publisert i E24 den 28. november.

Internasjonal handel har tjent oss godt. Nå er disse systemene under press. Det krever handling.

 

Norge er avhengig av å handle med andre land. Mye av det vi trenger på daglig basis, importeres fra utlandet. Og veldig mange norske arbeidsplasser er bygget rundt varer og tjenester vi selger til utlandet.

I 2022 var hver femte jobb i eksportnæringen, som for eksempel de som selger laks til 140 land, eller de mange som går på jobb for å levere gass til Europa. Sånn skal det være i en liten, åpen økonomi som vår.

Internasjonal handel har skapt bedre utvalg, økt konkurranse og lavere priser for oss alle, og på det viset bidratt til velstandsveksten her til lands. Nå ser vi at det internasjonale handelssystemet er under press. Mye av det vi tidligere kanskje tok for gitt, er nå i bevegelse.

Bakgrunnen er sammensatt. Vi har de siste årene vært vitne til en verdensomspennende pandemi, Russlands fullskala invasjon av Ukraina, i tillegg til rivalisering mellom USA og Kina, og nå på nytt voldelig konflikt i Midtøsten. Også i handelspolitikken har utviklingen ført til en kursendring hos noen av våre nærmeste handelspartnere. Stormaktsrivalisering og sikkerhetspolitikk er tilbake med fornyet styrke. Samtidig skal vi gjennom en grønn omstilling som også har geopolitiske dimensjoner.

I det geopolitiske farvannet vi nå er på vei inn i, er viktigheten av nære, internasjonale partnerskap større enn på lenge. Verdens handelsorganisasjon (WTO) er grunnpilaren for internasjonal handel.

For Norge er EØS-avtalen vår mest omfattende handelsavtale, fordi den gjør oss til en del av det indre marked i Europa. I tillegg bidrar våre bilaterale frihandelsavtaler med mer enn 40 land og territorier til å øke markedsadgangen og norske bedrifters konkurranseevne internasjonalt.

Vi prioriterer arbeidet med frihandelsavtaler, og jeg ønsker å få fortgang i pågående forhandlinger, ikke minst med India. 

Men vi ser at det nå er behov for å knytte oss tettere til våre nærmeste handelspartnere gjennom strategiske samarbeid. Vi har et industripartnerskap med Tyskland som vi ønsker å videreutvikle og arbeider for å styrke samarbeidet med USA og de nordiske landene. Vi jobber også med å få på plass industripartnerskap med Storbritannia, Frankrike og Japan.

Industripartnerskapene skal fremme norsk næringsliv og styrke samarbeid med våre handelspartnere på områder som er viktige i det grønne skiftet. Partnerskapene tar utgangspunkt i regjeringens grønne industriløft og sektorene som inngår der. Prioriteringene og innsatsområdene vil variere over tid og til flere markeder, avhengig av hvilke samarbeidsmuligheter som finnes.

Verden skal gjennom en grønn omstilling, der hele økonomien skal avkarboniseres. Det betyr at norsk næringsliv har gode forutsetninger for å bidra med smarte løsninger og ny teknologi, både her hjemme og globalt. Men for å lykkes er norske bedrifter avhengig av å ha likest mulig tilgang til internasjonale markeder som sine konkurrenter.

Tiden er derfor kommet for å sette handelspolitikken høyere på agendaen.

Nylig la regjeringen for første gang frem en redegjørelse om handelspolitikk for Stortinget. Kort fortalt er vårt budskap, både til Stortinget og til næringslivet, at vi må ha en helhetlig tilnærming til både de utfordringene og mulighetene som følger av de handelspolitiske endringene vi ser rundt oss.

Å styrke Norges handelspolitiske partnerskap blir et viktig arbeid i tiden fremover. Derfor har jeg også tatt initiativ til en stortingsmelding om grønn globalisering og handel, hvor vi skal tydeliggjøre Norges handelspolitiske prioriteringer. Jeg ønsker innspill til hvordan vi best kan håndtere utfordringene og gripe mulighetene som følger av denne utviklingen hjertelig velkommen.

Utfordringen fremover blir å finne den rette balansen mellom å bevare åpne og regelbaserte markeder, samtidig som sikkerheten ivaretas og sårbarheten reduseres. I verste fall kan vi risikere å miste mange av fordelene økt handel og globalisering har gitt oss.

Dette påvirker også oss her i Norge. Og er med andre ord ikke noe vi kan sitte stille og se på og håpe går over. Det krever handling.