Vi ønsker rimelig strøm i både nord og sør

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen hadde dette innlegget på trykk i Nordlys 25. oktober 2021.

Kommentator Tone Angell Jensen i Nordlys utrykker i en kommentar på Nordnorskdebatt bekymring for at eventuelle tiltak for å dempe strømprisene sør i Norge vil føre til høyere priser i nord. Jeg kan forsikre henne om at vi har strømkunder i hele landet i tankene når vi skal vurdere tiltak for å redusere strømkostandene i landet vårt.

For det er store forskjeller på nord og sør. Nord i landet er det ofte kaldere og behov for oppvarming større deler av året enn i sør, og dette blir tatt hensyn til. Husholdninger i Troms, Finnmark og Nordland er fritatt for merverdiavgift på elektrisitet, og husholdninger i Nord-Troms og Finnmark er fritatt for elavgift. Dette er en ordning som bidrar til å dempe strømkostnadene i nord, og denne ordningen vil vi beholde.

Kraftsystemet vårt er væravhengig, og det er en viktig årsak til at vi ser så store forskjeller på strømprisene nord og sør i landet vårt nå. Siden i vår har det vært produksjonsoverskudd i nord grunnet mye vind og regn nord i både i Norge og Sverige. Samtidig har vi begrenset kapasitet i strømnettet til å få fraktet kraften sørover. Med lavt nivå i vannmagasinene i sør, bidrar det til høyere priser der, mens nordlendingene bokstavelig talt får valuta for den regnfulle sommeren.

Vi er opptatt av å få på plass en infrastruktur som kan bidra til at kapasiteten i strømnettet forsterkes, slik at det blir lettere å få fraktet strømmen dit den trengs. Det trengs en plan for økt kraftproduksjon som kommer både industrien og samfunnet ellers til gode, og som tar hensyn til både miljø og lokalsamfunn. Dette er noe vi jobber med.

Vi er også opptatt av å gjøre langsiktige grep for å dempe strømkostnadene, og vi vil nå vurdere ulike måter dette kan gjøres på. På kort sikt ser vi nå på mange ulike tiltak, som å senke elavgiften og styrke forbrukerrettighetene til strømkundene. Vi vurderer også å styrke ordningen med utjevning av nettleien, men det er for tidlig å si hva utfallet blir. Vi har allerede varslet at vi vil øke bostøtten for å hjelpe de som har lave inntekter og høye boutgifter med å betale strømregningen.

Det er store geografiske forskjeller i det norske kraftsystemet. Kraftproduksjonen må bygges der kraftressursene er, og det vil alltid lønne seg å bo et sted der det produseres mye kraft. Vi ønsker å dempe strømkostnadene i sør, men vi kommer ikke til å sende regningen nordover. Vi ønsker rimelig strøm i både nord og sør.