Vi trenger flere unge til landbruks- og matfagene

Fristen for å søke videregående opplæring er 1. mars. I mat- og måltidsbransjen og i landbruksnæringene er det et økende behov for dyktige fagarbeidere, samtidig som søkertallene synker.

– Det er et økende behov for dyktige fagarbeidere i mat- og måltidsbransjen. Vi trenger å få flere inn på matfagene, det er jo tross alt de unge som er fremtiden for Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (SP).

Rekrutteringen til restaurant- og matfag har gått jevnt nedover i over 20 år. De siste årene har søkertallene stabilisert seg noe, men frafallet fra Vg1 til Vg2 er fortsatt økende på restaurant- og matfag. Allikevel opplever noen steder at pilene peker i motsatt retning. På Jåttå videregående skole har søkertallene hatt en økning gjennom de siste årene.

– Det var inspirerende å møte engasjert og kunnskapsrik ungdom på restaurant- og matfag på Jåttå videregående skole. De siste årene har søkertallene her hatt en økning - dette er en god trend som jeg håper vil fortsette, sier landbruks- og matministeren.

På kjøkkenet på Jåttå vgs.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad på besøk hos restaurant- og matfag på Jåttå vgs., her sammen med elev Leander Dybwad Moland. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

I 2021 startet NHO Mat og drikke, i bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, skoler og bransjen, en nasjonal rekrutteringskampanje for å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag. Kampanjen var et konkret tiltak anbefalt av det regjeringsnedsatte rådgivende utvalget for rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Landbruks- og matdepartementet har tildelt 2,5 millioner kroner til arbeidet.