Viktig at kjæledyr fra Ukraina registreres hos Mattilsynet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ukrainske flyktninger som kommer til Norge med egne kjæledyr, må registrere disse hos Mattilsynet. Staten dekker kostnader for prøvetaking, ID-merking, vaksinering, parasittbehandling og karantene.

– Det er viktig at vi har oversikt over dyr som kommer inn til Norge. Dette er avgjørende for å redusere risikoen for spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr, slik som rabies. Derfor må alle kjæledyrene bli registrert og kontrollert av Mattilsynet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Jeg oppfordrer alle eiere av kjæledyr, eller deres medhjelpere, om å ta kontakt med Mattilsynet når de ankommer Norge, sier Borch.

Alle ukrainske kjæledyr skal registreres hos Mattilsynet for å bli ID-merket og få rabiesvaksine og nødvendig parasittbehandling. Mattilsynet vil pålegge karantene når det er nødvendig. Staten dekker kostnader for prøvetaking, ID-merking, vaksinering, parasittbehandling og karantene.

Hjemmeisolasjon

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen vil det, der det er mulig, kunne gis tillatelse til at pålagt karantene kan kombineres med hjemmeisolasjon på strenge vilkår. Denne ordningen gjelder kun for flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge med egne kjæledyr.

Etter gjennomført karantene, vil dyrene som utgangspunkt bli levert til sine eiere. For noen vil det være vanskelig å ha kjæledyr der de bor, f.eks. i mottak. I de tilfellene vil Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med berørte departementer, vurdere alternative løsninger.

Mattilsynet kan kontaktes på telefon 22 40 00 00.

Kjæledyr
Det er viktig at kjæledyr fra Ukraina registreres hos Mattilsynet. Foto: Mattilsynet