Vil forbedre straffereaksjoner for ungdom og gjennomføring av varetekt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om flere forbedringer av straffereaksjoner for ungdom. I tillegg foreslås det at varetekt skal kunne gjennomføres med «fotlenke» – uavhengig av alder.

To nye straffereaksjoner for ungdom – ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – ble innført i 2014. Dette er reaksjoner i frihet, i regi av konfliktrådet. Evaluering viser at mange ungdommer kommer på rett spor, men at det også er enkelte utfordringer.

Justis- og beredskapsdepartementet hadde forslag til lovendringer på høring høsten 2020. Nå foreslår regjeringen enda flere forbedringer.

– Vi skal ha reaksjoner som hjelper ungdommene tilbake til et kriminalitetsfritt liv, og til en situasjon der de kan bruke ressurser sine til beste både for seg selv og samfunnet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I tillegg til forbedringer av ungdomsreaksjonene, foreslås det at varetekt kan gjennomføres med elektronisk og digital kontroll («fotlenke»).

– Med forslaget gis domstolen flere verktøy for å finne den beste løsningen for siktede og for samfunnet. Forslaget gjelder alle aldersgrupper, men vil være særlig aktuelt for unge siktede, uttaler Mehl.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne høringen:  

  • Regelendringer som skal forenkle det rettslige rammeverket for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging,
  • å lovfeste adgang til informasjonsdeling ved gjennomføring av ungdomsreaksjonene,
  • hjemmel for domstolen til å kombinere ungdomsstraff med rettighetstap,
  • hjemmel for domstolen til, ved brudd på ungdomsstraff, å fastsette vilkår om oppholds- og kontaktforbud som kan kontrolleres med elektroniske og digitale kontrolltiltak («fotlenke»),
  • enkelte øvrige klargjøringer i konfliktrådsloven,
  • å åpne for gjennomføring av varetekt som oppholdspåbud med elektronisk kontroll («fotlenke») for alle aldersgrupper.

Høring: Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom