Vil forby tilleggsfordeler ved opptak av kreditt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om å forby tilbud av tilleggsfordeler som bare kan oppnås ved at kunden inngår kredittavtale eller bruker kreditt etter en allerede inngått kredittavtale. Høringsnotat er utarbeidet av Finanstilsynet.

Finanstilsynet foreslår et forbud mot tilleggsfordeler som bare kan oppnås ved at kunden inngår en kredittavtale eller utnytter en eksisterende kredittavtale.

Forslaget innebærer at dersom det skal tilbys tilleggsfordeler, må disse tilbys også til kunder som ønsker å betale med debetløsninger.

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at et slikt forbud vil gi forbrukeren større valgfrihet og legge til rette for mer velinformerte, rasjonelle valg ved kredittopptak. Det vil også bidra til bedre beskyttelse av sårbare forbrukere fordi reguleringen er egnet til å skape større bevissthet om kredittvilkår og kostnadene knyttet til kortbruken.

Tilleggsfordeler tilbys ofte ved opptak og bruk av usikret kreditt, som kredittkort. Som eksempel kan nevnes reiseforsikring, bonuspoeng hos flyselskaper, rabatter i butikker og såkalt «cashback», der de nevnte fordelene oppnås ved etablering eller bruk av et kredittkort.

Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak