Vil gi utenlandske statsborgere rett til nasjonalt ID-kort

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil at utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse eller oppholdsrett i Norge i mer enn tre måneder skal få rett til norsk ID-kort. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor på høring forslag til nye regler i pass- og ID-kortforskriften.

– Mange utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge har behov for et ID-bevis som dokumenterer deres norske fødsels- eller d-nummer (et midlertidig ID-nummer) i Folkeregisteret. Med et nasjonalt ID-kort vil de enkelt og sikkert kunne legitimere seg i det daglige. Ved å utvide ID-kortordningen til utenlandske statsborgere bidrar vi samtidig til å øke utbredelsen av et enhetlig norsk ID-bevis til bruk på alle samfunnsområder, sier statssekretær Erik Idsøe i Justis- og beredskapsdepartementet.

De alminnelige vilkårene for nasjonalt ID-kort uten reiserett vil også gjelde for utenlandske statsborgere, men med nødvendige tilpasninger blant annet i kravene til dokumentasjon og kontroll av identitet.

Høringsfristen er 3. juni 2022.

Høring: Utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort - regjeringen.no