Vil sikre minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 11. august signerer regjeringen, KS, frivilligheten og andre aktører en fornyet fritidserklæring. Partene forplikter seg til å jobbe for at alle barn kan delta i fritidsaktivitet med andre.

- Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må løse i fellesskap. Derfor vil regjeringen fornye fritidserklæringen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene, frivilligheten og andre aktører. Erklæringen ble først signert i 2016. Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk kulturskoleråd, Norsk friluftsliv, BUA, Norges Musikkorps Forbund, Norges Frivilligsentraler, Ungdom og Fritid, Kulturalliansen og Norsk kulturforum ønskes nå velkommen som nye parter i erklæringsgruppa.

- Barn og unge har rett til å delta og være aktive på fritida. Jeg er derfor glad for at vi sammen med idretten, frivillige organisasjoner, fritidsklubber og KS har fått til en styrket Fritidserklæring der mangfold, inkludering og barn og unges medvirkning har fått en enda tydeligere stemme, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Fra før av er Statsministerens kontor, Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal og distriktsdepartementet, KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Frivillighet Norge, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og ungdom, Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for Barn parter i erklæringen.

- Fritidstilbud er en viktig del av barn og unges oppvekst. Deltakelse i ulike fritidsaktiviteter gir mulighet til å gjøre noe sammen med andre, være en del av et fellesskap, få nye venner, være aktive og oppleve mestring. Det er derfor viktig at alle barn og unge – uavhengig av kjønn og foreldrenes lommebok, kan delta i meningsfulle aktiviteter på fritiden. Dette er viktig både for den fysiske og psykiske helsen, og grunnlaget for god helse og livskvalitet i oppveksten og gjennom hele livet legges i barne- og ungdomsårene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Friluftsliv er også en viktig del av målet med erklæringen, mener klima- og miljøministeren:

- Friluftsliv er en populær fritidsaktivitet for mange barn, og regjeringen ønsker at enda flere skal få mulighet til å utøve friluftsliv. Vi ser at friluftslivsaktiviteter i regi av lag og foreninger i stor grad når nettopp de gruppene som ellers ikke er så mye ute i naturen. Organiserte friluftslivsaktiviteter er derfor en viktig del av målsetningen i fritidserklæringen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Les hele fritidserklæringen

Deltakere ved signeringen av fritidserklæringen 11. august 2022.
Torsdag 11. august ble fritidserklæringen signert av regjeringen, KS og flere organisasjoner. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet