Vil styrke forbrukervernet ved kjøp av investeringsprodukter

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven). – Målet er å styrke forbrukervernet, og gjøre det lettere for forbrukerne å vurdere kostnader, risiko og forventet avkastning. Med denne ordningen blir det enklere for folk å ta informerte investeringsbeslutninger, ved kjøp av for eksempel andeler i verdipapirfond og livsforsikringer med investeringsvalg, sier statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Finansdepartementet.

I lovforslaget foreslås det at den såkalte PRIIPs-forordningen (forordning (EU) nr. 1286/2014) gjøres til norsk lov. Forordningen oppstiller bestemte krav til nøkkelinformasjon som ikke-profesjonelle investorer skal få, før de inngår avtale om kjøp av sammensatte eller forsikringsbaserte investeringsprodukter. Eksempler på slike produkter er andeler i verdipapirfond, strukturerte bankinnskudd, livsforsikringer med investeringsvalg og ulike typer derivater. Målet med informasjonskravene er å styrke forbrukervernet, og sette ikke-profesjonelle bedre i stand til å forstå kostnader, risiko, og forventet avkastning.

– Regjeringen er opptatt av å gjøre det enklere for folk å sammenlikne og velge blant ulike investeringsprodukter, sier Indrefjord.