Vil styrke jernbanepassasjerenes rettigheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Samferdselsdepartementet foreslår nye regler som skal gi togpassasjerene bedre forbrukervern. De nye reglene, som nå er på høring, skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. – Disse nye reglene vil styrke de reisendes rettigheter, og bidra til å gjøre jernbanereiser mer attraktivt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De nye reglene vil erstatte gjeldende regler på området.

– Dette er et felleseuropeisk løft. Det er mulighet for en del nasjonale unntak, men vi tar sikte på å gjennomføre de nye reglene på alle reiser på det nasjonale jernbanenettet. Vi går dermed lenger enn mange EU-land, fordi vi mener det er viktig at de reisende har gode rettigheter på dette området, sier samferdselsminister Nygård.

Styrker rettighetene

Forbrukervernet blir styrket på flere områder i forslaget.

  • Krav til bedre informasjon til de reisende ved billettkjøp. Slik informasjon må gis på tilgjengelige formater.
  • Krav til beredskap for håndtering av større forsinkelser og avvik, herunder assistanse til de reisende.
  • Personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne har krav på informasjon om reisen på tilgjengelige formater, styrkede krav til bistand og assistanse ved gjennomgangsbilletter, skal få kompensasjon for skade på hjelpemidler, bistand på stasjoner mv.
  • De nye reglene vil gi bedre muligheter for å ha med sykkel om bord, med egne krav til antall sykkelplasser om bord i togene.

Høringen omhandler forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. Forslaget er på høring til 10. februar 2023.

Høringen finner du her