Felles erklæring om samarbeidsmuligheter mellom Norge og Sverige:

Vil styrke næringslivssamarbeidet med Sverige etter pandemien

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Nå starter et nytt kapittel i samarbeidet mellom Norge og Sverige, sier næringsminister Jan Christian Vestre etter møte med sine svenske kolleger, næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson og Anna Hallberg, utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål, i Stockholm i dag.

Næringsminister Jan Christian Vestre med sine svenske kolleger, Anna Hallberg, utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål og næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.
Næringsminister Jan Christian Vestre med sine svenske kolleger, Anna Hallberg, utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål og næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: NFD

En felles erklæring som konkretiserer flere samarbeidsområder mellom Norge og Sverige, blant annet havvind, karbonhåndtering, hydrogen, batterier og mineraler, ble resultatet av møtet mellom ministerkollegene.

– Vi er enige om å gå strukturert til verks for å knytte vårt næringsliv tettere til hverandre og utforske mulighetene for å utvikle mer grønn industri og bærekraftig eksport sammen. Vi er mer enn naboer og vi er hverandres viktigste handelspartnere. Sammen er vi sterkere enn hver for oss, sier Vestre, som ledsager det norske kronprinsparet under deres offisielle besøk til Sverige.

Mer enn 700 personer har meldt seg på i den rekordstore næringslivsdelegasjonen med norske og svenske aktører som de neste dagene bruker tiden på et omfattende næringslivsprogram.

– Norge og Sverige har mye til felles og en lang historie for å jobbe sammen. Det er ekstra viktig nå i kjølvannet av pandemien men også når det gjelder den grønne omstillingen. Det er gledelig å se engasjementet fra både norsk og svensk næringsliv, sier Sveriges næringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson.

– Viljen til å forsterke Sverige og Norges bilaterale samarbeid innen handel og den grønne omstillingen er viktig. Dette ikke minst for å skape langsiktige og trygge forutsetninger for næringslivet i våre grenseregioner, og for å kunne lokke flere utenlandske investeringer til begge våre land, sier utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål, Anna Hallberg.

Næringsminister Jan Christian Vestre og Anna Hallberg, svensk utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål.
Næringsminister Jan Christian Vestre sammen med sin svenske statsrådskollega Anna Hallberg. Foto: NFD

Utvikling av verdikjedesamarbeid om nye grønne løsninger innen fornybar energi, havvind, hydrogen og batterier er sentrale tema under Sverigebesøket.  

– Det er en felles nordisk ambisjon å være verdensledende på omstilling, konkurranseevne og bærekraft. Norsk og svensk næringsliv komplementerer hverandre på flere områder og sammen kan vi ta en lederrolle innenfor bærekraftige løsninger globalt, derfor gleder jeg meg veldig til spennende dager i Stockholm og Gøteborg, sier Vestre.

Felleserklæring om svensk-norsk industri- og handelssamarbeid

Norges næringsminister Jan Christian Vestre, Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson og Anna Hallberg, Sveriges utenrikshandelsminister og minister for nordiske spørsmål.

Vi står overfor store utfordringer: den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt kraftig forverret, klimaendringene krever både økende og raskere handling -samtidig som verden fortsatt bærer preg av pandemiens effekter.

Derfor er det behov for et nærmere samarbeid mellom våre land, for å løse noen av de store felles utfordringene Sverige og Norge står ovenfor og for å ta oss nærmere våre felles mål - lykkes med det grønne skiftet og løse klimautfordringene. Gjennom å tilrettelegge for svensk-norsk handel og sikre verdikjedene kan vi i fellesskap redusere virkningene av den usikkerheten vi i dag opplever.

Det foregår allerede et nært samarbeid mellom norske og svenske aktører innenfor flere næringer, og det er tydelig at vi har vært mer enn naboer gjennom hundrevis av år. Men potensialet for økt samarbeid innenfor sentrale sektorer er betydelig. Med vårt felles verdigrunnlag og komplementære industrielle fortrinn (eksempelvis Sveriges lange industritradisjon og norsk offshoreteknologi som er langt fremme), har vi svært gode forutsetninger for å etablere sterke klynger, bærekraftige og trygge verdikjeder og teknologiske løsninger som sammen kan bidra til det grønne skiftet.

Intensjonen

Våre statsministre er enige om at det er potensiale for et dypere samarbeid innenfor grønn omstilling, og har bedt oss om å følge opp dette. Derfor vil vi samle våre krefter for å skape en grønn og bærekraftig fremtid. Sverige og Norge har mye å vinne på å utnytte landenes ulike styrker, både i eksisterende verdikjeder, men også ved utvikling av ny næringsaktivitet og nye verdikjeder på tvers av landegrensene.

Næringslivet må være i førersetet og lede samarbeidet, men både Sveriges og Norges nærings- og innovasjonspolitikk skal støtte opp om dette samarbeidet. Vår oppgave er å fatte de nødvendige politiske beslutningene som kreves for at det svensk-norske næringslivet skal kunne nå sitt fulle potensial, og for etableringen av grønne industriprosjekter og verdikjeder på tvers av den svensk-norske grensen. Vi skal også jobbe for at resultatene av dette samarbeidet når ut til et større internasjonalt marked utover det nordiske.

Veien videre

Næringslivet må selv inngå samarbeid og finne sine samarbeidspartnere, men våre regjeringer vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid på en rekke områder der våre land komplementerer hverandre.

Vi vil:

 • Koble virkemiddelaktørene våre på eksportfremme tettere sammen til felles løft der det er hensiktsmessig, og bygge videre på allerede eksisterende samarbeid
 • Engasjere sentrale næringslivsledere i diskusjonen om hvordan vi kan stå sterkere sammen enn hver for oss og skape et enda tettere samarbeid om grønn næringsutvikling.
 • Utvide den bilaterale dialogen mellom relevante tjenestepersoner og eksperter for å undersøke hvordan vi bedre kan tilrettelegge for bilateral handel mellom norsk og svensk næringsliv og hvordan vi kan fjerne handelshindre slik at næringslivet kan utvikle felles og integrerte verdikjeder for å konkurrere utenfor egne markeder.
 • Gjøre det enklere for bedrifter å oppskalere sin virksomhet ved enkel tilgang til et nordisk marked for bedriftene.
 • Samarbeid om teknologiutvikling, om utvikling av regulatoriske rammeverk og felles standarder.
 • Oppmuntre til flere felles initiativ for at svenske og norske bedrifter skal nå nye markeder.

Vi vil starte med å se på følgende samarbeidsområder:

 • Helseteknologi og life science
 • Fornybar energi, CCS, hydrogen og havvind
 • Batteriverdikjeden
 • Fiskeoppdrett på land 
 • Grønn metallproduksjon
 • Mineraler
 • Skog og trevirke

Når en rekordstor norsk-svensk næringslivsdelegasjon setter hverandre i stevne i Sverige i mai 2022, sender vi med dette et tydelig politisk signal om at nå er tiden inne for å gå fra ord til handling. Våre felles utfordringer løses best i fellesskap. Den norsk-svenske grensen er Europas lengste landegrense mellom to land, og et sterkt norsk-svensk næringslivssamarbeid er nøkkelen til å gjennomføre vår visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.