Vil styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen sender ut på høring et forslag om styrking av retten til kontant betaling.

– Det er behov for å klargjøre reglene og styrke forbrukerens rett til kontant betaling. Kontantkrisen som oppsto i forkant av 17. mai i år, viste at kontant betaling også må ivaretas av beredskapshensyn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

I forslaget som regjeringen i dag sender på høring, skal forbrukeren ha rett til å betale med kontanter i alle betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere.

De gjeldende reglene i finansavtaleloven er uklare når det gjelder i hvilke betalingssituasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter.

– Forventningen om å kunne betale med kontanter er sterkest når en vare eller tjeneste selges i et fysisk salgslokale. Slik handel bør være tilgjengelig for alle, også for dem som ikke kan eller ønsker å bruke andre løsninger. Likevel opplever man stadig oftere at butikker ikke tar imot kontanter. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier Mehl.

Høringsfristen er satt til 19. desember 2022.