Nyheter

Vil vurdere tiltak for å styrke vernet for nattarbeidere i varehandelen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet setter ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke vernet mot natt- og alenearbeid for arbeidstakere i varehandelen.

– Vi vil ha et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv, der arbeidstakerne blir ivaretatt. Nå setter vi ned et utvalg for å vurdere om ansatte i varehandelen som jobber på natten og alene blir godt nok beskyttet av arbeidsmiljøloven, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hovedregelen er at nattarbeid, det vil si arbeid mellom klokken 21 og 06, er forbudt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. For eksempel kan produksjons- og samfunnsmessige hensyn være årsak til at nattarbeid er nødvendig.

Etter at åpningstidsloven ble fjernet i 2003 er det ikke begrensninger i adgangen til arbeid ved utsalgssteder i varehandelen om kvelden og natten på hverdager.

Skal vurdere regelverket

Formålet med dette utvalget er ikke å behandle åpningstidsbestemmelser, men å vurdere situasjonen for arbeidstakerne i lys av det vi vet om risiko for arbeidsmiljø og helse ved natt- og alenearbeid.

Utvalget skal kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, søndag- og helligdagsarbeid og alenearbeid i varehandelen. Det skal også se på arbeid som nært tilknyttet varehandelen, som plukking av varer og utkjøring til kunder.

På bakgrunn av dette skal utvalget vurdere om det er behov for endringer i regelverk eller andre tiltak for å styrke arbeidstakernes vern og legge frem forslag i samsvar med dette. Organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i varehandelen er invitert til å delta i utvalget.

Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget, og skal ledes av Ingrid Finboe Svendsen. Det skal etter planen levere sin rapport innen juni 2024.