Vil vurdere tiltak for å styrke vernet for nattarbeidere i varehandelen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet setter ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke vernet mot natt- og alenearbeid for arbeidstakere i varehandelen.

– Vi vil ha et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv, der arbeidstakerne blir ivaretatt. Nå setter vi ned et utvalg for å vurdere om ansatte i varehandelen som jobber på natten og alene blir godt nok beskyttet av arbeidsmiljøloven, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hovedregelen er at nattarbeid, det vil si arbeid mellom klokken 21 og 06, er forbudt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. For eksempel kan produksjons- og samfunnsmessige hensyn være årsak til at nattarbeid er nødvendig.

Etter at åpningstidsloven ble fjernet i 2003 er det ikke begrensninger i adgangen til arbeid ved utsalgssteder i varehandelen om kvelden og natten på hverdager.

Skal vurdere regelverket

Formålet med dette utvalget er ikke å behandle åpningstidsbestemmelser, men å vurdere situasjonen for arbeidstakerne i lys av det vi vet om risiko for arbeidsmiljø og helse ved natt- og alenearbeid.

Utvalget skal kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, søndag- og helligdagsarbeid og alenearbeid i varehandelen. Det skal også se på arbeid som er nært tilknyttet varehandelen.

På bakgrunn av dette skal utvalget vurdere om det er behov for endringer i regelverk eller andre tiltak for å styrke arbeidstakernes vern og legge frem forslag i samsvar med dette. Organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i varehandelen er invitert til å delta i utvalget.

Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget, og skal ledes av Ingrid Finboe Svendsen. Det skal etter planen levere sin rapport innen juni 2024.