Vurderer destinasjoner for besøksbidrag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag, og jobber med å sette i gang pilotprosjekter.

Næringsminister Jan Christian Vestre i båt
Næringsminister Jan Christian Vestre i Henningsvær. Foto: NFD

– Regjeringen har fått inn mange gode forslag, og vurderer nå ulike pilotprosjekter for besøksbidrag. Vi ønsker å sparke i gang pilotene så raskt som mulig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Foreløpig har ingen fått tildelt status som pilotprosjekt, men Lofoten er blant destinasjonene som er høyaktuelle.

Norske reisemål inneholder en rekke fellesgoder som ikke tilfaller en enkelt næringsaktør, men som er av betydning for reisemålets attraksjonsverdi for gjestene. Dermed har de også betydning for bedriftenes kundegrunnlag og omsetning.

Tilrettelegging av opplevelser, aktiviteter, informasjon og miljøet på stedet er viktige tiltak fordi det påvirker turistens totalopplevelse. Staten, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og frivilligheten bidrar alle i ulik grad og på ulike måter til å finansiere fellesgoder tilknyttet reiselivet.

Finansiering av fellesgoder kan løses på ulike måter, og innsamlingen av midler til produksjon av fellesgoder betegnes ofte på ulike måter. Besøksbidrag og turistskatt er to av disse.

Besøkte Lofoten

Torsdag besøkte næringsministeren en rekke reiselivsbedrifter i turistmålene Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær.

– Lofoten er en fantastisk reiselivsdestinasjon. Her er det storslått natur, høye fjell, nordlys og et rikt dyreliv året rundt. Det er ikke rart at Lofoten tiltrekker seg så mange turister, sier Vestre, og legger til:

– Under besøket fikk jeg også høre om noen av utfordringene med overturismen som Lofoten, og andre attraktive reisemål, opplever i høysesongen. Det må vi gjøre noe med.

Næringsministeren mener besøksbidrag vil bidra til å gjøre reiselivsnæringen mer bærekraftig og helårlig.

Utfordrer loven

I budsjettenigheten med SV ble det klart at regjeringen skal fremme et forslag om turistskatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. 

– Jeg skulle gjerne satt i gang pilotprosjekt allerede i dag, men noen av forslagene som vi har mottatt utfordrer dagens lovverk. Det gjør det utfordrende å starte pilotene så raskt som regjeringen ønsker, sier Vestre.

Næringsministeren er opptatt av at man ikke forhaster seg. De juridiske vurderingene må gjøres grundig.

– Pilotene skal gi både kommunene og oss nyttig lærdom, slik at vi kan legge grunnlag for varige løsninger. Vi arbeider nå med å finne løsninger, sier han.

Forslagene til Nordkapp, Beitostølen og Verdensarvfjordene er også til vurdering i departementet.