Resultater fra lakseauksjonen 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag (torsdag 13. oktober) avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som akseptabel.

Det har til sammen blitt tildelt 24.644 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen.

– Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har bydd. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Selskap

Tonn MTB tildelt 

Samlet vederlag
(NOK)

Akvafuture AS

500

           60 000 000

Aquanorth Farm AS

200

           20 000 000

Bewi Invest AS

918

         143 808 000

Bjørøya AS

3800

         597 739 900

Eidsfjord Sjøfarm AS

3520

         496 099 000

Erviks Laks og ørret AS

96

           15 100 800

Flakstadvåg Laks AS

223

           30 105 000

Frøy Kapital AS

2265

         377 284 500

Grundvågen AS

4

                 629 200

Isqueen AS

1300

         199 680 000

Kleiva Fiskefarm AS

250

           36 305 300

Knutshaugfisk AS

318

           50 021 400

Lofoten Sjøprodukter AS

2000

         307 200 000

Lovundlaks AS

49

             7 526 400

Mortenlaks AS

1000

         153 600 000

Norsk Havbrukssenter AS

800

         147 869 468

Organic Seafarm AS

1755

         325 065 250

Prophylaxia AS

1538

         241 927 400

Salaks AS

2258

         304 830 000

Seløy Sjøfarm AS

500

           90 000 000

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

1100

         155 870 000

Øyfisk AS

250

           38 400 000

 

Produksjonsområde

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (NOK)

Usolgt kapasitet

1 - Svenskegrensen til Jæren

0

0

                1 249

6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag

               8 189

 1 287 536 200

0

8 - Helgeland til Bodø

                4 305

                                  761 909 718

603

9 - Vestfjorden og Vesterålen

                5 150

                                791 040 000

0

10 - Andøya til Senja

                 3 729

                                  503 415 000

0

11 - Kvaløya til Loppa

                 3 071

                                  435 160 700

                          148

12 - Vest-Finnmark

                           200

                                     20 000 000

                5 172

13 - Øst-Finnmark

0

0

                1 071

Totalt

              24 644

             3 799 061 618

                8 243