Zoonoserapporten for 2021 viser en stabil situasjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sammenlignet med mange andre land, har Norge en gunstig situasjon når det gjelder smitte med zoonoser fra vann, mat og dyr.

Zoonoserapporten for 2021 viser at situasjonen i Norge er stabil, og at zoonotiske sykdommer generelt har begrenset betydning for dyrehelsen og folkehelsen her i landet. 

Forekomsten av enkelte matbårne zoonoser som salmonellose og campylobacteriose var lavere hos mennesker i 2020 og 2021, og skyldes trolig redusert reiseaktiviteter og strenge restriksjoner under pandemien.

Zoonoserapporten blir utarbeidet årlig av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.