Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Om Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Opprettet: 1978

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NAV Klageinstans Oslo og Akers, Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 Oslo, 271

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Aktive medlemmer (pr. 9/17/2019)