Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsdepartementets årsregnskap 2014

Her finner du Forsvarsdepartementets årsregnskap for 2014.

Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er videre ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

2014 var det andre året i langtidsplanen for forsvarssektoren «Et forsvar for vår tid» for perioden 2013-2016. Forsvarsdepartementet fulgte i 2014 opp gjeldene langtidsplan for forsvarssektoren for perioden 2013-2016 i samsvar med Stortingets vedtak.

FD har vært kostnadsbevisste og har utøvd streng prioritering ifm. gjennomføring av sin aktivitet i 2014. Forsvarsdepartementets interne virksomhetsplan for 2014 beskriver prioriterte mål for virksomheten. Disse målene ligger til grunn for vurdering av måloppnåelsen for 2014. Basert på virksomhetsplanen utarbeides det risikobilder og risikoreduserende tiltak som evalueres av toppledergruppen i departementet. FD er fornøyd med samlet måloppnåelse i 2014.

For mer informasjon, les årsregnskapet i pdf.

Til toppen