Forsvarsdepartementets historikk

1814: Departementsordningen fra november 1814 opprettet seks departementer, blant annet Departementet for Krigsadministrasjonen. Departementet ledes av en general.

1815: Departementet for Sjømilitæretaten opprettes. Departementet ledes av en admiral.

1818: Armé og Marinedepartementet opprettes ved sammenslåing av de to departementer.

1827: De to departementene flytter inn i Den militære kontorbygning på Bankplassen.

1884: Parlamentarismen innføres og Det kongelige forsvarsdepartement opprettes ved sammenslåing av Armédepartementet og Marinedepartementet. Departementet ledes av en forsvarsminister.

1884-1930: Gjennom resten av 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet er departementet oppsatt bare med militære stillinger. Lederne for departementets to avdelinger, som etterhvert får betegnelsen Hæravdelingen og Marineavdelingen, er fortsatt generaler og admiraler.

1930: Departementet får en ny avdeling, Sivilavdelingen, med ansvar for økonomiske og sivile saker. Avdelingen får en sivil leder.

1945: Ved gjenopprettelsen av departementet etter Den annen verdenskrig, blir avdelings- strukturen knyttet til områder som bygg og anlegg, materiell, personell, budsjett og regnskap. Departementet flytter inn i lokaler i Storgaten. Ved den norske inntreden i Atlanterhavspakten (NATO) i 1949, opprettes enda en ny avdeling, Atlanterhavspaktavdelingen.

1970: Departementet flytter til det nye Forsvarsbygget på Huseby i Oslo. Avdelingsstrukturen utvikles etter hvert til å omfatte presse- og informasjonssaker og sikkerhetspolitikk. I en periode er departementet organisert med åtte avdelinger.

1987: Departementet flytter fra Forsvarsbygget på Huseby og tilbake til sine gamle lokaler i Myntgaten 1, ved Akershus festning.

1993: Departementet omorganiseres og antallet avdelinger reduseres fra syv til fire.

2003: Strategiske funksjoner i nedlagte Forsvarets overkommando integreres i departementet. Antall avdelinger økes fra fire til fem.

2006: Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben samlokaliseres i ny bygning på Akershus festning i november/desember. Les mer om bygget på Forsvarsbyggs hjemmesider.

2009: Antall avdelinger i Forsvarsdepartementet reduseres fra fem til fire. FD III, Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging, legges ned, og operasjonsfunksjonene overføres i hovedsak til Forsvarsstaben fra 1. januar 2009.

2011: Forsvarsdepartementet og Forsvares ledelse flyttet sammen med deler av departementet til Myntgata 1. Forsvarsdepartementet er nå lokalisert på to steder.