Byråsjef Henrik Wergeland, Finansdepartementet

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født, nærmere bestemt i Kristiansand 17. juni 1808. Dette markeres med et Wergeland-jubileum.

Litografi av Henrik Wergeland i uniform. (Em. Bærentzen & Co. Lith. inst.)I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født, nærmere bestemt i Kristiansand 17. juni 1808. Dette markeres med Wergeland-jubileum i år.

Wergeland ble utnevnt til bestyrer for riksarkivet straks etter heltidsstillingen ble opprettet i 1840. Riksarkivet var da et kontor i Finansdepartementet, og hans formelle tittel var byråsjef. Riksarkivet var blitt temmelig vanskjøttet de første 25 år etter 1814. Wergelands oppgave, som den første riksarkivar da han tiltrådte i januar 1841, var å legge grunnlaget for et riksarkiv som fungerte tilfredsstillende etter de krav som den gang ble stilt til en slik institusjon. Han var virksom i embetet inntil sommeren 1844 da han ble syk. Han døde 12. juli 1845.