Innsynsutvalget

Sluttrapport levert 15. januar 2008

Informasjon om innsynsloven

31. desember 2007 ble den midlertidige loven opphevet og dermed opphørte også virksomheten til Innsynsutvalget og Klagenemda. Alle søknader med evt klagebehandling er ferdigbehandlet. Innsynsutvalgets arkiv er overført til Riksarkivet og oppbevares på vegne av Justisdepartementet. Innsynsutvalget overleverte sin sluttrapport 15. januar 2008.

Postboks 8891
Youngstorget 0028 Oslo

Telefon: 22 24 08 94
Telefaks: 22 24 06 29

innsynsutvalget@jd.dep.no

Innsynsutvalgets sluttrapport (15.01.08)

Innsynsutvalgets årsrapport 2005 (16.02.06)
Innsynsutvalgets årsrapport 2004 (18.02.05)
Ny leiar av Innsynsutvalet (05.12.03)