Innstillinger, utredninger og rapporter fra utvalg og arbeidsgrupper

Kredittkjøpslovsutvalget

Leverte sin utredning 11. mai 2009

Regjeringen mener det er behov for en forenkling og en forbedring av reguleringen av låneavtaler og kredittavtaler. Derfor er det oppnevnt et utvalg som skal utrede en generell revisjon av kredittkjøpsloven.

  • Professor dr. juris Rune Sæbø, Fjell, leder         
  • Direktør Jan Fredrik Haraldsen, Bærum (Finansieringsselskapenes Forening)
  • Ass. direktør Sven L’Abée-Lund, Oslo (Finansnæringens Hovedorganisasjon/Sparebankforeningen)
  • Fagsjef Camilla Forgaard Andreassen, Oslo (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)
  • Juridisk rådgiver Helga Skofteland, Lørenskog (Forbrukerrådet)
  • Seksjonsjef Jo Gjedrem, Oslo (Forbrukerombudet)
  • Seniorrådgiver Anna Grinaker, Oslo (Finansdepartementet)
  • Fungerende lovrådgiver Per Sigvald Wang, Østre Toten (Justisdepartementet)

Les mer:

Utvalgets mandat
Pressemelding: Utvalg skal utrede en revisjon av kredittkjøpsloven