Tilskudd i 2013 til frivillige i redningstjenesten

Tilskuddsmottaker

Tiltak 

2013

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Driftstilskudd

950 000

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) - ivaretakelse av sekretariatet for Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Driftstilskudd

400 000

Norges Røde Kors Hjelpekorps (Kr 280 000 øremerket Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps)

Driftstilskudd

7 150 000

Norsk Folkehjelp Sanitet

Driftstilskudd

4 230 000

Norsk Grotteforbund

Driftstilskudd

115 000

Norsk Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb

Driftstilskudd

630 000

Norsk Radio Relæ Liga

Driftstilskudd

360 000

Norsk Redningshund Organisasjon

Driftstilskudd

45 000

Norske Alpine Redningsgrupper

Driftstilskudd

1 070 000

Norske Redningshunder

Driftstilskudd

3 470 000

Redningsselskapets sjøredningskorps

Driftstilskudd

1 090 000

Speidernes fellesorganisasjon

Driftstilskudd

150 000

SPK Forsikring

Yrkesskadepremie frivillige organisasjoner i redningstjenesten

163 500

Totalsum

 

19 823 500

Til toppen