Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekspertgruppe for barnehagelærerrollen

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal frambringe et kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og yrkesutøvelsen

Med ekspertgruppen følger regjeringen opp en rekke satsinger på å styrke innholdet i barnehagen. Denne våren la regjeringen frem en ny rammeplan med tydeligere krav til barnehagen som pedagogisk institusjon. Regjeringen har også revidert kompetansestrategien for barnehage, og foreslått å skjerpe pedagognormen slik at kravet om andelen barnehagelærere i barnehagen øker fra 33 til 43 prosent.

Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen er leder for ekspertgruppen som skal levere sin rapport 1. desember 2018.

De øvrige medlemmene blir:

  • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
  • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
  • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
  • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
  • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærer­utdanning i Sogndal
  • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager i Trondheim

Sekretariat

Sekretariatet er lagt til Høgskolen i Sørøst-Norge, med førsteamanuensis Marit Bøe som faglig sekretær. Henvendelser til ekspertgruppen kan rettes til sekretariatet: Marit.Boe@usn.no

Nettside

faksimile

Ekspertgruppen har også opprettet sin egen nettside, der du kan følge med på denne prosessen og komme med innspill:
http://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/

Mandat

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

Til toppen