E-post til ansatte

E-post til ansatte:
Skriv: fornavn.etternavn@kdd.dep.no

Regelen for  e-postadressene er slik:
Fornavn1-fornavn2.etternavn1-etternavn2@kdd.dep.no

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a