Ansvarsområder og oppgaver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale samfunnsområder. Det gjør KMD til et av de største departementene.

Ansvarsområder:

 • Forvaltningspolitikk, modernisering, IKT-politikk og digitalisering av offentlig sektor
 • Plan- og bygningsloven med forskrifter
 • Bolig- og bygningspolitikk
 • Planlegging og konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens bestemmelser
 • Den nasjonale kart- og geodatapolitikken
 • Kommunal forvaltning, kommuneøkonomi, lokalt selvstyre
 • Gjennomføring av valg
 • Distrikts- og regionalpolitikk
 • Statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk
 • Samer og nasjonale minoriteter
 • Bygge- og eiendomspolitikk i statlig sivil sektor
 • Ansvar for drift og utvikling av fylkesmannsembetene.
 • Deler av personvernpolitikken, og blant annet personopplysningsforskriften
 • Kontaktdepartement for Kongehuset
 • Partistøtteloven
 • Bygg, sikkerhet og fellestjenester i regjeringskvartalet
Til toppen