Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen

E-post: Stine-Ruud.Eriksen@sd.dep.no
Telefon: 22 24 83 63

Eierstyringssenheten