NSB AS

Norges Statsbaner AS/Noregs Statsbanar AS

NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

NSB driver persontrafikk i Norge med tog i egen regi og gjennom datterselskapet NSB Gjøvikbanen AS, samt persontrafikk i Sverige gjennom Svenska Tågkompaniet AB. Persontrafikk med buss i Norge og i Sverige drives av datterselskapet Nettbuss AS og godstrafikk med tog drives av datterselskapet CargoNet AS. NSB har siden 2016 etablert reiseliv som et eget virksomhetsområde.

NSB blir påvirket av regjeringens reform av jernbanesektoren. Det vil innføres konkurranse om persontogtrafikken gjennom at det norske markedet deles inn i 6-8 trafikkpakker som settes ut på anbud. Selskapene ROM Eiendom AS, Mantena AS, Norske tog AS og Entur AS ble fisjonert ut av NSB i 2017 for å legge til rette for like konkurransevilkår og lave etableringshindringer i kommende konkurranser om å tilby persontogtjenester, legge til rette for økt konkurranse om togvedlikehold og samle all jernbaneeiendom på ett sted. Staten vil inngå en ny avtale med NSB om direkte kjøp av persontransport med tog som gradvis fases ut etter hvert som trafikkpakkene legges ut for konkurranse. 

Les mer om jernbanereformen her

Årsrapport 2016

Vedtekter for NSB AS - fastsatt 5. juni 2003, sist revidert 27. mai 2015 (pdf)

 

Nettside: http://www.nsbkonsernet.no/

Til toppen