NSB AS

Norges Statsbaner AS/Noregs Statsbanar AS

NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

NSB driver persontrafikk i Norge med tog i egen regi og gjennom datterselskapet NSB Gjøvikbanen AS, samt persontrafikk i Sverige gjennom Svenska Tågkompaniet AB. Persontrafikk med buss i Norge og i Sverige drives av datterselskapet Nettbuss AS og godstrafikk med tog drives av datterselskapet CargoNet AS. Datterselskapet Rom Eiendom AS forvalter og utvikler eiendom, mens Mantena AS vedlikeholder tog og annet skinnegående materiell i Norge og Sverige.

NSB blir påvirket av regjeringens reformen av jernbanesektoren. Det vil innføres konkurranse om persontogtrafikken gjennom at det norske markedet deles inn i 6-8 trafikkpakker som settes ut på anbud. ROM Eiendom AS, Mantena AS og rullende persontogmateriell vil skilles ut av NSB for å skape like konkurransevilkår og lave etableringshindringer for togselskapene i de kommende konkurransene. Staten vil inngå en ny direktekjøpsavtale med NSB som gradvis faser ut trafikken etter hvert som pakkene legges ut for konkurranse.

Les mer om jernbanereformen her

Årsrapport 2016

Vedtekter for NSB AS - fastsatt 5. juni 2003, sist revidert 27. mai 2015 (pdf)

 

Nettside: http://www.nsbkonsernet.no/