Svar på felles henvendelse om videre prosess med offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svar på felles henvendelse om videre prosess med offentlig tjenestepensjon.